Není odpad jako odpad. Velmi specifickým druhem je nebezpečný odpad, který obsahuje nebezpečné látky pro člověka, zvířata a rostliny. Zkrátka je tvořen takovým materiálem, který negativně působí na vše živé a na životní prostředí. A při manipulaci s ním hrozí vysoké riziko, proto je nutné jej speciálně likvidovat.

Co říkají zákony?

Odpady se rozřazují do kategorie nebezpečných odpadů na základě zákona § 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Co je tedy nebezpečný odpad?

  • Konkrétně řadíme mezi nebezpečné odpady takové, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost, kterou najdete v příloze nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014.
  • Dále nebezpečné odpady uvedené ve vyhlášce č. 93/2016 Sb.
  • Odpady, které jsou smíšené nebo znečištěné odpady, jež jsou uvedeny ve vyhlášce 93/2016 Sb.
modrý ocelový sud s nebezpečným odpadem

Látky, které mají nebezpečné vlastnosti jsou:

A v neposlední řadě se jedná o odpad, který při manipulaci může vykazovat jednu z uvedených nebezpečných vlastností, kterou neměl v době svého vzniku.

Kde všude se skrývá nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad, použité spreje

Dá se říct, že prakticky všude. A kde ho vzniká nejvíce? V tomto případě si drží prvenství průmysl, který produkuje většinu nebezpečného a toxického odpadu. Nepříliš optimistickou zprávou je také to, že jeho množství se neustále zvyšuje. Nejenom v průmyslu, ale i v našich domácnostech. A týká se každého z nás. Doma totiž určitě najdete zářivky, rtuťové teploměry, baterie, ředidla, zbytky barev, pesticidy nebo jiná vysloužilá elektrická a elektronická zařízení.

Ty vyžadují speciální přístup. Některé druhy se musí přímo likvidovat pomocí předepsaných postupů. Tento odpad rozhodně nepatří na klasické skládky. Nesmí se spalovat ve spalovnách komunálního odpadu, ale patří pouze na určená místa. Jeho likvidace probíhá ve spalovnách nebezpečných odpadů. S nebezpečným odpadem mohou nakládat také specializované firmy. A co se týče jeho uskladnění, tak to opět probíhá na zabezpečených skládkách určených přímo pro nebezpečný odpad.

Jak naložit s elektro či léky?

Využít můžete také speciálního mobilního sběru, který bývá zpravidla organizovaný obcí. Nevíte, jak naložit s konkrétním odpadem? Pak si prohlédněte jeho etiketu, kde najdete informace, jak s daným odpad vytřídit.

Pokud máte doma staré léky, pak navštivte lékárnu, do které můžete nespotřebované léčivo vrátit. Informace o třídění odpadu najdete také v obecní vyhlášce. Jak správně nakládat s odpadem se dozvíte i na obecním nebo městském úřadě.

Jak jsou na tom vysloužilé elektrické spotřebiče? Ty podléhají zpětnému odběru, který je řízen speciálními firmami. Místa zpětného odběru najdete nejčastěji na sběrných dvorech nebo speciálních prodejnách elektra.

žárovky, baterie, teploměr

Rizika všude, kam se podíváte

Nebezpečný odpad se absorbuje do půdy, kterou kontaminuje. Jedná se tak o řetězec uvolňování nebezpečných látek, které by poškodily lidské zdraví a životní prostředí. Proto je třeba těmto odpadům věnovat více než zvýšenou pozornost. Vysoké riziko hrozí i na místě, kde odpady vznikají, při jejich transportu i jejich likvidaci. Proto je nutné, aby tyto odpady splňovaly předepsanou legislativu a byly správně evidovány.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti