Upravit stránku

Vzhledem k tomu, že člověku nelze upřít smutné prvenství ve vytváření tun odpadů, přichází naše společnost s rychlou pomocí.

Provádíme sběr odpadů (od jejich původců), přepravu a skladování.

Pro potřebu shromažďování většiho množství odpadů nebo konečné likvidace odpadů pronajímáme a půjčujeme kontejnery, různé nádoby či manipulační prostředky. Tuto možnost lze samozřejmě využít i pro konečnou likvidaci odpadů.

Ukazatelem úspěšnosti průmyslových podniků není jen dosahování dobrých hospodářských výsledků, ale také jejich vztah k životnímu prostředí a likvidaci odpadů.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady a pro likvidaci odpadů je pro Vás naše společnost spolehlivým partnerem. Jsme vybaveni jak personálně a technologicky, tak samozřejmě také legislativně.
neustále zvyšujeme efektivitu v odpadovém hospodářství. Současně tak snižujeme negativní vliv průmyslové výroby na životní prostředí.

Díky spolupráci s odbornými institucemi dosahujeme v likvidaci odpadů stoprocentních výsledků.

Podívejte se na ceník železa a ceník barevných kovů.