Upravit stránku

Ať už jste soukromá osoba, malá firma, nebo velký provoz, během svého života a podnikání vytváříte obrovské množství odpadu. Přistupujte tedy k tomuto problému zodpovědně a svěřte svůj odpad férovému partnerovi.

Naše společnost provádí sběr, přepravu, skladování a konečnou likvidaci odpadu. Jsme schopni vám poskytnout různé nádoby na odpad nebo manipulační prostředky. Pro velké množství odpadu vám pronajmeme nebo zapůjčíme velkoobjemové kontejnery. A na nakládání s nebezpečným odpadem nebo kovy jsme vybaveni personálně, technologicky i legislativně.

Snažíme se neustále zvyšovat efektivitu v oblasti odpadového hospodářství. Chováme se tak zodpovědně k naší krajině a snižujeme negativní vliv průmyslové výroby. Ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi dosahujeme v likvidaci odpadů vynikajících výsledků.

Podívejte se na ceník železa a ceník barevných kovů.

Likvidace odpadů