Upravit stránku
Naší specializací je likvidace odpadů – i těch nebezpečných. To je ale často až posledním bodem našeho programu. Na starost si obvykle bereme i sběr a přepravu odpadu, pro který jsme si schopni přijet až na místo určení. Naše velkoobjemové kontejnery, které zvládnou přepravit až 70 m3 odpadu najednou, je ale možné si i pronajmout. Minimalizaci negativního vlivu průmyslové výroby na životní prostředí bereme za své poslání. Způsob, kterým k této problematice přistupujeme, se promítá v samotném procesu likvidace odpadů, ale i v rámci běžného provozu naší společnosti, který klade důraz na ekologii a recyklování. Kontaktujte nás.