Upravit stránku

Kontejnerová doprava je jednou z moderních technologií, kterou naše společnost používá při sběru a přepravě odpadů. Kontejnerová doprava je jednoduchým způsobem odvozu odpadu. Používáme systémy tvořené nízkoobjemovými a velkoobjemovými kontejnery.

Na skládání a vykládání materiálů využíváme mimo jiné i hydraulickou ruku.

Kontejnerová doprava nám umožňuje přepravu odpadů o objemu od 3 m3 až do objemu 70 m3 najednou. Naše vozidla jsou schopna přepravit barevné kovy, sypké materiály jako dřevní štěpka, piliny, kamení, písek, kamenné drtě. V omezené míře převážíme také paletované zboží.

Zvolená kontejnerová doprava bude vždy respektovat princip minimálních nákladů a ve Vašich objektech bude reflektovat provoz systému a prostorové a manipulační možnosti.

Pokud to bude účelné, tak Vám dále navrhneme doplnění kontejnerové dopravy o základní kontejnerový systém a o některé další prostředky pro sběr a manipulaci s odpady ve Vašich provozech. Může se jednat například o:

Kontejnerová doprava ALBA WASTE a.s. je na profesionální úrovni. Jsme vlastníky Licence pro mezinárodní silniční přepravu zboží pro cizí potřeby podle nařízení Rady (EHS) č. 881/92.

Pokud se Vám kontejnerová doprava hodí k odvozu šrotu a ostatních odpadů, pak neváhejte a kontaktujte nás