Od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a další tři související zákony. Tento zákon se úzce dotýká spolupráce s našimi partnery a zákazníky, proto vám zde přinášíme velmi stručné shrnutí.

Jednou z největších změn, které zákon přináší, je změna doby skládkování využitelného odpadu na šest let, tedy z roku 2024 na rok 2030. Postupně také budou narůstat poplatky za skládkování odpadu. Zatímco nyní platíme 500 Kč za tunu odpadu, po roce 2029 tato částka vyšplhá až na 1850 Kč za stejné množství. Další změnou je omezení typu odpadů, který může být na skládce přijímán.

Skládka a popelářský vůz

Přistupujte tedy k tomuto problému zodpovědně a svěřte svůj odpad férovému partnerovi.

Motivace ke třídění

Zákon o odpadech má za cíl zvýšit podíl tříděného odpadu v celkovém objemu komunálního odpadu a poskytuje několik mechanizmů, jak toho dosáhnout:

  • Obcím nabízí tzv. „třídící sleva“, což je dočasný nástroj, který obcím umožňuje získat slevu na poplatky za ukládání komunálního odpadu.
  • Novela zákona o obalech počítá s tím, že sběrná místa budou muset být v 90 procentech obcí, což mají zajistit výrobci či prodejci obalových materiálů.
  • Recyklovatelné obaly budou finančně zvýhodněny před nerecyklovatelnými. 
  • Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil zmíněných 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38 %.

Nebezpečné odpady v novém zákoně

Nový zákon o odpadech věnuje také velkou pozornost nebezpečnému odpadu. U tohoto druhu odpadu se vždy předpokládalo, že musí být odstraněn a k jeho úpravě docházelo pouze tehdy, pokud nesplňoval limity pro uložení na skládku. Nyní budou muset původci těchto nebezpečných odpadů prokázat, že využili všech možností, jak zbavit odpad nebezpečných vlastností, případně zda byl nabídnutý k jinému využití. Dále musí dokázat, že provedli úpravu odpadu a zbavili ho nebezpečných vlastností a přidat popis, jak tuto úpravu provedli, případně odůvodnění, proč není úpravu možné provést.

Tento web využívá cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti