Upravit stránku

Společnost ALBA WASTE a. s. vznikla v roce 2011 transformací ze společnosti Alba spol. s r. o., která byla založena v roce 1992, jako specialista v oblasti zpracování a likvidace odpadů. ALBA WASTE   a. s. se díky mnohaletým zkušenostem v oblasti obchodu, zpracování kovů a druhotných surovin stala lídrem na českém trhu s těmito komoditami. Ze zchátralého areálu v obci Kostěnice se podařilo  vytvořit prosperující, technologicky vybavený areál, který splňuje všechna náročná kritéria stanovená pro provoz předmětu podnikání společnosti.

Společnost ALBA WASTE a. s. vlastní nejen moderní svozovou techniku, ale zaměřuje se především na moderní technologie a speciální stroje zaměřené, na co nejefektivnější separaci druhotných       surovin. Nejmodernější technologie na analýzu surovin umožňují rychlé a přesné provedení rozboru daného materiálu, přesnou kalkulaci nákupní ceny. Poskytované služby nejsou směřovány jen do výrobní sféry se zaměřením na společnosti produkující kovový a plastový odpad, ale jsou rozšířeny do oblasti služeb, veřejné správy, nebo školství.

Obchodní aktivity společnosti ALBA WASTE a. s. přerostly hranice České republiky a spolupracujeme nejen s tuzemskými, mnohdy nadnárodními společnostmi, hutěmi, slévárnami a spalovnami. Pro některé jsme se stali klíčovými dodavateli. Našim obchodním partnerům nabízíme maximální zhodnocení jejich odpadů a druhotných surovin. 

Společnost ALBA WASTE a. s. je ekonomicky silnou a stabilní firmou, což nám umožňuje transparentní vztah k našim dodavatelům i odběratelům, ve kterém je pro nás samozřejmostí dobrá platební morálka, nadstandartní servis našich obchodních zástupců, bonusový systém pro naše dlouhodobé obchodní partnery a další benefity. Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Zpracování, separace, a třídění podléhá            přísným vnitropodnikovým normám, platným vyhláškám a zákonným normám ČR, ALBA WASTE a. s. je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2008 a ISO 14001 : 2004.

Její hlavní činností je:

  1.      úparava a zpracování neželezných kovů 25 000 t/rok
  2.      úprava a zpracování železných kovů 35 000 t/rok
  3.      zpracování Cu kabelů 25 000 t/rok
  4.      zpracování AlFe lan 25 000 t/rok
  5.      obchod a zpracování papírového odpadu 800 t/měsíc
  6.      likvidace nebezpečných odpadů
  7.      pronájem kontejnerů, autodoprava